BASTURMA, SUJUKH, KHASH, QYUFTA, LAVASH, GHAVOURMA