տ ֶ Մ ֱ Ր Պ ՈՒ Յ Ն Մ ձ Ս ջ Ն

«Արման գրուպը» տեղծվելտեղծվել է 2003 թ. տեղծելովտեղծելով հնարավորություն եվրոպաբնակ հայրենակիցների համար զգալ հայրենիքի շունչն ու համը, վերադառնալ երիտաարդություն և մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն մանկություն:

Հիմնադիր տնրենի աշխատաիրության եւ հավատարիմ գործընկերների շնորհիվ ընկերությունը ա ա զարգացել եւ եւ ընդլայնվել է. 2017 թին ընկերությանը կից տեղծվելտեղծվել է նաեւ տրանպորտային ընկերություն ՝ «լիուզին երվիերվիը», որն աշխատում է հայկական հայկական, բելգիական այլ այլ երկրների պատվիրակությունների և միջազգային այնպիի հեղինակավոր կառույցների համար ինչպի ինչպի է մակ մակ և միջազգային այնպիի հեղինակավոր կառույցների համար ինչպիին է մակ-ը:

2019 ,. , և այլուր:

Ընկերությունը ընդունում է նաև տորթերի պատրատման պատվերներ ՝ ծրագրելով հետագայում ունենալ համապատախան արտադրամա:

«Արման գրուպի» հիմնական նպատակը իր պառողինպառողին որակյալ, բարձրաճաշակ, մատչելի, համեղ եւ գտակարգտակար ապրանքների մատակարարումն է, ինչի համար ընկերությունը չի խնայում ջանք եւ եռանդ: մեր ամենրյա բեղուն աշխատանքը ուղղված մեր պառողների պառողների հաճելի հաճելի եւ հարմարավետ ամենրյա բեղուն աշխատանքը ուղղված մեր պառողների պառողների հաճելի եւ հարմարավետ կենցաղի կենցաղի ապահովմանը բեղուն բեղուն ուղղված մեր պառողների պառողների հաճելի եւ հարմարավետ կենցաղի ապահովմանը ապահովմանը ապահովմանը