Փոխանակման և վերադարձի պայմաններ

Առաքվող ապրանքները ապահովագրված են, առաքման ընթացքում նշանակալի վնասվելու կամ որակազրկվելու դեպքում հաճախորդը կստանա փոխհատուցում տվյալ ապրանքի դիմաց վճարված գումարի չափով վնասված ապրանքը լուսանկարելու և վաճառողին ուղարկելու դեպքում։

Ապրանքը ենթակա է փոխանակման, եթե

  1. ապրանքը չի օգտագործվել
  2. ապրանքի արտաքին տեսքը և սպառողական հատկանիշները պահպանված են
  3. ապրանքի հետ կապված փաստաթղթերը պահպանված են